Grundtvig 1829

“Vi er Mennesker, og har, som Mennesker, baade Liv og Lys i Sandhed og Kiærlighed..."

Grundtvig 1832

“Mennesket er ingen Abekat, bestemt til først at efterabe de andre Dyr, og siden sig selv til Verdens Ende, men han er en mageløs, underfuld Skabning...”

Grundtvig 1840

”...den Folkelige Høiskole, maa være en Historie, der følger efter Bedriften og Begivenheden, og kan umueligt gaae forud...”

Grundtvig 1843

"...som Talen bliver til en Sam-Tale, deels mellem Gamle og Unge, og deels mellem unge indbyrdes, kun i samme Forhold lykkes Oplysningen"

Roadtrip til København

Vi besøger Krogerup, Vartov, Folketinget og Louisiana.  

24th May
g1

Grundtvigs højskoletanker

    Læs Om Grundtvigs højskoletanker i E-bogen.

11th May
nfsg

Grundtvigs kampbegreb

08th May
Grundtvig icon